Αθλητές/Αθλήτριες

Η προετοιμασία ενός αθλητή/τριας σε ψυχολογικό επίπεδο δείχνει να είναι εξίσου σημαντική με τη σωματική προπόνηση και προετοιμασία ενός αθλητή.
 

Τα σεμινάρια-webinars των αθλητών/τριών έχουν στόχο:

 • Ψυχοεκπαίδευση Αθλητή/τριας
 • Ενίσχυση του αθλητή/τριας αναφορικά με τους στόχους και τα κίνητρα
 • Διαχείριση του άγχους απόδοσης
 • Αύξηση της αυτοπεποίθησης
 • Εστίαση και εκπαίδευση  αυτοσυγκέντρωσης και προσοχής
 • Έλεγχος και διαχείριση συναισθημάτων, πίεσης
 • Απόκτηση ψυχολογικών δεξιοτήτων μέσω ψυχολογικών τεχνικών και μεθόδων
 • Ανακάλυψη και ενίσχυση ψυχολογικών χαρακτηριστικών αθλητή/τριας που είναι απαραίτητα στο αθλητικό περιβάλλον

Επιπρόσθετα τα οφέλη Συνεργασίας ενός Αθλητή/τριας με έναν Εξειδικευμένο Αθλητικό Ψυχολόγο έχουν ως αποτέλεσμα:

 • Αξιολόγηση αθλητή/τριας μέσω εξειδικευμένων ερωτηματολογίων αθλητικής ψυχολογίας ( π.χ. επίπεδο ψυχικής ανθεκτικότητας, επίπεδο άγχους πριν κατά τη διάρκεια και μετά από έναν αγώνα, επίπεδο αγωνιστικής αυτοπεποίθησης)
 • Ψυχολογική υποστήριξη αθλητή/τριας για προσωπικά του ζητήματα/διαπροσωπικές σχέσεις
 • Ψυχολογική υποστήριξη αθλητή/τριας κατά τη διάρκεια/έπειτα από τραυματισμό

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ