Γονείς

Οι γονείς είναι βασικό και αναπόσπαστο κομμάτι επιρροής και εξέλιξης των αθλητών/τριών. Οι γονείς οφείλουν να εκπαιδεύονται και να ενημερώνονται για θέματα Ψυχολογίας και Αθλητικής Ψυχολογίας , καθώς μέσα από τα σεμινάρια και τα webinars θα καταφέρουν να σταθούν ακόμη πιο κοντά στα παιδιά-αθλητές και να τους στηρίξουν συναισθηματικά, βοηθώντας να εξελιχθούν και να φτάσουν στο υψηλότερο σημείο της απόδοσης τους.

Τα σεμινάρια-webinars των γονέων έχουν στόχο: 

  • Εκπαίδευση γονέων αθλητών σε διάφορα θέματα σχετικά με την αθλητική ψυχολογία
  • Εκμάθηση γονεϊκής συμπεριφοράς προς έναν αθλητή-παιδί και πως επηρεάζουν το παιδί αθλητή
  • Πρόληψη και διαχείριση κακοποίησης παιδιών εντός αθλητικού περιβάλλοντος
  • Εκμάθηση κινήτρων σε ένα παιδί αθλητή
  • Γονεϊκά στυλ
  • Διαχείριση ταλέντου ενός παιδιού αθλητή

Επιπρόσθετα τα οφέλη Συνεργασίας των Γονέων με έναν Εξειδικευμένο Αθλητικό Ψυχολόγο μπορεί να είναι:

  • Ατομική συμβουλευτική γονέων αθλητών
  • Ατομική Ψυχοθεραπευτική Συνεδρία γονέων αθλητών
  • Συμβουλευτική ζευγαριού-Γονέων αθλητών

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ