Προπονητές/Προπονήτριες

Η στήριξη, η ενδυνάμωση και η εκπαίδευση του προπονητή/τριας σε θέματα Ψυχολογίας και πιο ειδικά σε θέματα αθλητικής ψυχολογίας και διαχείρισης καταστάσεων είναι πλέον απαραίτητη και δεδομένη για κάθε προπονητή/τρια.

Τα σεμινάρια-webinars των προπονητών/τριών έχουν στόχο:

 • Εκπαίδευση προπονητών/τριών σε διάφορα θέματα σχετικά με την αθλητική ψυχολογία
 • Εκπαίδευση προπονητών/τριών για διαχείριση άγχους & πίεσης
 • Εκπαίδευση διαχείρισης σχέσεων με τους αθλητές/τριες
 • Σωστή επικοινωνία με τους αθλητές/τριες
 • Τρόπους να δίνουν κίνητρα στους αθλητές/τριες
 • Διαχείριση συγκρούσεων και αντιπαραθέσεων
 • Τρόποι του να είναι σωστοί δάσκαλοι
 • Εκπαίδευση σε θέματα Ηγεσίας και Φιλοσοφίας

Επιπρόσθετα τα οφέλη Συνεργασίας ενός Προπονητή/τριας με έναν Εξειδικευμένο Αθλητικό Ψυχολόγο μπορεί να είναι:

 • Ατομική Συμβουλευτική Συνεδρία για θέματα εξειδικευμένα με τον αθλητικό τομέα
 • Ατομική Ψυχοθεραπευτική Συνεδρία για προσωπικά θέματα και ζητήματα
 • Ερωτηματολόγια Αυτοαξιολόγησης

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ